Các tháng trong tiếng Anh: Tên, cách đọc, viết tắt

0

Các tháng trong tiếng Anh: Tên, cách đọc, viết tắt, các tháng bằng tiếng Anh cho các bạn mới học tiếng Anh sơ cấp hoặc những bạn ít sử dụng tiếng Anh nên không còn nhớ tên tiếng Anh của các tháng trong năm.

Các tháng trong tiếng Anh

Sự khác biệt với tiếng Việt

Trong tiếng Việt các tháng trong năm ứng với các con số từ 1 đến 12. Nhưng tiếng Anh thì không như vậy. Mỗi tháng trong tiếng Anh có những cái tên khác nhau buộc lòng chúng ta phải nhớ. Chứ không theo hệ thống dễ dàng như của tiếng Việt ta. Mặc dù trong cuộc sống ta hay nhắc đến các tháng nhưng mà chúng ta vẫn thường hay quên. dù dùng rất thường xuyên. Là do nó không có bất cứ một hệ thống hay cách nào để nhớ được ngoài việc thuộc lòng cả. Có lúc trong một phút nào đó các bạn quên thì phải tìm kiếm.

Danh sách 12 tháng trong tiếng Anh

Đây là danh sách từ vựng 12 tháng trong tiếng Anh. Có đầy đủ bản viết tắt và cả số ngày trong tháng.

Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Số ngày trong tháng
Tháng 1 January Jan 31
Tháng 2 February Feb 28 or 29
Tháng 3 March Mar 31
Tháng 4 April Apr 30
Tháng 5 May May 31
Tháng 6 June Jun 30
Tháng 7 July Jul 31
Tháng 8 August Aug 31
Tháng 9 September Sep 30
Tháng 10 October Oct 31
Tháng 11 November Nov 30
Tháng 12 December Dec 31

Cách đọc các tháng trong năm:

Khi ta đọc các tháng trong năm bằng tiếng anh chúng ta phải sử dụng giới từ IN đi kèm đằng trước nhé. Ví dụ như: In september, teachers and students go back to school after their summer vacation.

Trên đây là nội dung cụ thể về 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc. Từ đây các bạn có thể sử dụng kiến thức này vào việc học hay giao tiếp hằng ngày,…

Chia sẻ: