Cách ẩn bài viết theo label ngoài trang chủ Blogspot

8

Hướng dẫn cách ẩn bài viết theo label ngoài trang chủ Blogspot một cách đơn giản và dể hiễu nhất tới toàn thể những ai muốn quan tâm về các tiện ích ở blogspot. Bạn muốn ẩn một bài viết không muốn nó xuất hiện ở trang chủ nhưng vẫn đảm bảo nó vẫn xuất hiện bình thường ở các trang khác như các bài viết khác. Để làm được điều đó chiase69 sẽ hướng dẫn một bài viết rất cụ thể đến cho các bạn
Xem thêm các thủ thuật blogspot

Cách ẩn bài viết theo label ra ngoài trang chủ ở Blogspot

Đầu tiên chúng ta phải vào blogspot của mình rồi tiến hành chọn Mẫu ==> Sao Lưu/Khôi phuc (bươc này nhằm đảm bảo khi bạn chĩnh sữa HTML sai hoặc không ưng ý thì có thể tải theme mình đã lưu lên tránh trường hợp làm hỏng theme của bạn) ==> Chĩnh Sữa HTML
Bước 1: Tìm đoạn code <b:includable id=’main’ var=’top’>
Phía dưới code trên hãy tìm code tương tự như sau

<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>
<b:include data=’post’ name=’post’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:post.includeAd’>
<b:if cond=’data:post.isFirstPost’>
<data:defaultAdEnd/>
<b:else/>
<data:adEnd/>
</b:if>
<data:adCode/>
<data:adStart/>
</b:if>
<b:if cond=’data:post.trackLatency’>
<data:post.latencyJs/>
</b:if>
</b:loop>

Và thay đoạn code trên bằng code sau

<b:loop values=’data:posts’ var=’post’><b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’><b:if cond=’data:post.labels’><b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’><b:if cond=’data:label.isLast == “true”‘>
<b:if cond=’data:label.name != “Z Label“‘>
<b:include data=’post’ name=’printPosts’/></b:if></b:if></b:loop></b:if><b:else/><b:include data=’post’ name=’printPosts’/></b:if></b:loop>

Chú ý:  Z Label là tên label vidu như chiase69 muốn ẩn một label ra ngoài trang chủ thì mình đặt tên label như sau (Z chiase) Trong đó Z là tên bắt buộc phải đặt còn chiase bạn có thể thay đổi tự do

Cách ẩn bài viết theo label ngoài trang chủ Blogspot
 Ẩn label Z chiase ở trang chủ blogspot

Bước 2: Lúc này mình tìm thẻ đóng </b:includable>
cho thẻ <b:includable id=’main’ var=’top’>.
Thẻ đóng này nằm ngay trước dòng

<b:includable id=’commentDeleteIcon’ var=’comment’>

Rồi đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ </b:includable> nói trên

<b:includable id=’printPosts’ var=’post’>
<b:if cond=’data:post.dateHeader’>
<h2 class=’date-header’>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
<b:include data=’post’ name=’post’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page”‘>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
</b:includable>

Các bạn muốn ẩn một bài viết nào ở ngoài trang chủ thì vào bài viết đó  đặt tên nhãn là Z Label bài viết sẽ tự động ẩn ở trang chủ của bạn
Trong quá trình thêm bạn nào mà thấy xuất hiện ngày tháng năm ở trang chủ chữ rất lớn thì các bạn vào bố cục ==> Chĩnh sữa bài đăng==> và xóa nó đi nhé
Chúc các bạn thành công:

Chia sẻ: