Cách tính GDP của một Quốc Gia như thế nào?

GDP là một chỉ số đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như sự phát triển của một vùng lãnh thổ hoặc một quốc gia. Chính  vì vậy, việc thống kê chỉ số này rất quan trọng, giúp các quốc gia phân tích,  đánh giá được tình hình đất nước và đưa ra các chính sách phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài. Vậy cách tính GDP của  một quốc gia như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

GDP là chỉ số biểu hiện sự phát triển kinh tế của một quốc gia

Hiện nay có 3 cách tính GDP của một quốc gia, cụ thể như sau:

Tính tổng chi tiêu (Phương pháp chi tiêu)

Tính tổng chi tiêu là phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia bằng cách cộng tất cả số tiền mà các hộ gia đình đó dùng để mua sắm và sử dụng dịch vụ trong quốc gia đó hàng năm.

Vậy ta có thể tính GDP theo công thức sau: GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

– C được hiểu là chi tiêu của hộ gia đình, bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình đó.

– G được hiểu là chi tiêu của chính phủ. Cụ thể là tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách…

– I được hiểu là tổng đầu tư. Đó là tiêu dùng của các nhà đầu tư như trang thiết bị, nhà xưởng…

– NX được hiểu là cán cân thương mại, là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế. NX được tính theo công thức NX = X (xuất khẩu [export]) – M (nhập khẩu [import]).

Công thức tổng quát tính GDP theo phương pháp chi tiêu

Tính theo thu nhập (Phương pháp chi phí)

Phương pháp tính theo thu nhập là tính tổng sản phẩm quốc nội bằng cách tính tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuế sinh ra trong nền kinh tế nội địa. Cụ thể được áp dụng cách tính sau: GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

– W (Wage) là tiền lương,

– I (Interest) là tiền lãi,

– Pr (Profit) là lợi nhuận,

– R (Rent) là tiền thuê,

– Ti (Indirect tax) là thuế gián thu ròng,

– De (Depreciation) là phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định.

=>Như vậy, tính theo phương pháp này thì:

GDP = Lương + Tiền thuê + Tiền Lãi + Lợi Nhuận + Thuế gián thu + Khấu hao

Tính theo giá trị gia tăng

Phương pháp tính theo giá trị gia tăng là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời gian nhất định. Cụ thể:

– GDP = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu

Hoặc

– GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Trong đó giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế gồm có:

Thu nhập của người sản xuất như tiền lương, tiền công, tiền bảo hiểm, tiền công đoàn,… Thuế sản xuất gồm có thuế hàng hóa và các chi phí khác; Khấu hao tài sản cố định; Giá trị thặng dư và thu nhập khác.

Trên đây là bài viết của chúng tôi chia sẻ về cách tính GDP của một quốc gia. Hy vọng bài viết cùng cấp thông tin bổ ích cho bạn đọc.