Hình nền Powerpoint chuyên nghiệp về Tài chính Kinh tế

0

Hình nền powerpoint chuyên nghiệp về tài chính kinh tế, tài chính, ngân hàng, công thương, marketing, CEO và các lĩnh vực khác liên quan đến tiền tệ. Với bộ background powerpoint chuyên nghiệp này bạn hoàn toàn có thể yên tâm về bài thuyết trình của mình.

Tùy vào phong cách phối màu cho toàn bài mà bạn có thể chọn một trong số các hình nền powerpoint chuyên nghiệp dưới đây. Kích thước của các hình này có thể không tương thích với khung ảnh trong slide powerpoint của máy tính, nhưng bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại được vì chất lượng ảnh của chúng tôi rất cao, đa số là full HD. Còn chờ gì nữa mà không tải Hình nền powerpoint chuyên nghiệp về máy tính của mình ngay nào.

Hình nền powerpoint chuyên nghiệp về tài chính kinh tế

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế – xã hội hoạt động trong lĩnh vực đó. Tài chính phản ảnh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền. Tài chính có chức năng phân phối và chức năng giám sát.

Chức năng phân phối

Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mà nhờ đó, các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau, để sử dụng cho những mục đích khác nhau, đảm bảo những nhu cầu, những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội. Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Khi đó, tài chính được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối.

Chức năng giám sát

Là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi thời kỳ, kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước.

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 1

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 2

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 3

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 4

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 5

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 6

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 7

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 8

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 9

Hình nền Powerpoint về Tài chính Kinh tế 10

Tải trọn bộ 30 hình nền Powerpoint tài chính: http://123link.pro/iYvEgVa

Hy vọng rằng những Hình nền powerpoint chuyên nghiệp trên đây có thể giúp các bạn có một bài thuyết trình suông sẻ, thu hút sự quan tâm của người xem. Đừng quên quay lại hinhnenhd.net của chúng tôi để cập nhật những bức ảnh mới, chất lượng cao nhé.

Chia sẻ: