Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất

0

Phật giáo thường dùng để chỉ đến một con người, chính xác hơn là một chúng sinh đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí của chúng sinh ấy đã vắng mặt hoàn toàn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử, do đó chúng sinh ấy cũng có những khả năng siêu vượt và hoàn hảo như Lục thông ở mức độ cao nhất, một trí tuệ vĩ đại cùng với sự từ bi vô hạn với mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng.

Phật Thích Ca Mâu Ni là một người giác ngộ và là một đạo sư có thật từng sống ở Ấn Độ cổ đại khoảng giữa thế kỷ thứ VI và IV TCN. Theo tương truyền và sử liệu, ông là một vương tử tộc Thích – ca ở Ca – tỳ – la – vệ, đã từ bỏ đời sống phú quý để tìm đạo. Sau 6 năm cầu đạo, ông đạt được giác ngộ tâm linh và dành 49 năm cuối của cuộc đời mình cho việc truyền dạy giáo lý ở phía đông tiểu lục địa Ấn Độ. Người đã đề xướng con đường Trung đạo, vừa từ bỏ đời sống xa hoa và cũng vừa từ bỏ lối tu ép xác khổ hạnh thịnh hành trong các học thuyết tôn giáo Ấn Độ thời đó. Những lời giáo pháp trong thời gian ông đi truyền bá đã đặt nền tảng cho sự hình thành của Phật giáo.

Phật Thích Ca Mâu Ni được các Phật tử coi là một bậc đạo sư đã giác ngộ viên mãn và tự giải thoát hoàn toàn khỏi quy luật sinh tử luân hồi, hiểu rõ được sự vận hành của thế giới xung quanh, đồng thời truyền bá kinh nghiệm giác ngộ của mình cho người khác để họ có thể tự chấm dứt khổ đau bản thân, nhận sự hạnh phúc tối thượng. Trong các kinh điển Phật giáo mô tả lại rằng Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Tất – đạt – đa, là một vị hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt, ông đã được tập huấn, rèn luyện sức mạnh, được nuôi dạy rất chu đáo về cả văn lẫn võ. Từ năm 13 tuổi ông được truyền thụ võ nghệ và có sở trường bắn cung. Từ lúc trước khi ra đi tìm đạo, ông đã là người có cơ thể cường tráng, phi phàm hơn người.

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất

Những hình ảnh phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tôn kính, sùng bái nhất đã được chúng tôi cập nhật tại bài viết này. Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị phật được giáng sinh từ đất nước Nê Pal miền trung Ấn ngày xưa. Đáng lẽ ngài phải trở thành một vị vua của nước Phạn nhưng số kiếp đã định ngày có đức, có lòng từ bi của một vị tu hành nên đã trở thành Đức Phật mà ai cũng kính trọng. Những hành động, lời dạy của người là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Mời các bạn cùng xem một số hình Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngoài ra còn có những hình phật Di Lặc, hình phật A Di Đà các bạn vào xem nha.

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 1

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 2

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 3

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 4

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 5

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 6

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 7

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 8

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 9

Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất 10

Tải Ảnh Phật Thích Ca: http://123link.pro/YKN58zk

Chia sẻ: