Home Học Excel

Học Excel

Cách tính phần trăm (%) trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Cách tính phần trăm là một công thức toán học giúp tính ra tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm chính là số...

Cách cố định dòng và cột trong Excel 2007, 2010, 2013,...

Khi các bạn cần xem và xử lý các văn bản excel có chứa dữ liệu lớn và phức tạp gồm nhiều dòng và...

Tìm hiểu về Hàm Chia trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hàm chia trong excel cũng giống như các hàm công và nhân dùng để thực hiện các phép tính và tính toán số liệu...

Cách Phá Pass Excel, phá mật khẩu các SHEET đơn giản

Phần mềm Microsoft Excel là nơi bạn xử lý các số liệu và thông tin công việc của cá nhân, công ty hay cơ...

Cách Chuyển Chữ Thường thành Chữ Hoa trong Excel và Ngược...

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel khi bạn làm việc với excel và quên không viết hoa các chữ cái và xóa...

Hàm Trừ trong Excel – Cách sử dụng Hàm Trừ trong...

Ở trong phần mềm Microsoft Excel sẽ không hỗ trợ cho các bạn hàm trừ giống như là hàm cộng, tuy nhiên khi làm...

Cách Đánh Số Trang trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Khi các bạn làm việc với Excel và số trang Excel của bạn khá nhiều và lúc bạn in ra rất dễ bị nhầm...

Cách Đánh Số Thứ Tự trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Excel là một phần mềm nhỏ của Microsoft office xử lý bản tính trên môi trường windows và dùng để tính toán các số liệu nhiều...

Cách đánh số mũ trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Khi bạn đang làm việc với cửa sổ Excel và bạn cần phải đánh số mũ, lũy thừa cho con số của mình nhưng...

Hướng dẫn Cách Xuống Dòng trong một ô Excel

Cách xuống dòng trong một ô Excel là thao tác cơ bản trong kỹ năng tin học văn phòng. Đây là thao tác vô...