Hướng dẫn cách phát wifi cho Laptop Win 10

0

Hôm nay mình muốn Hướng dẫn cách phát wifi cho Laptop Win 10 cho bạn nào cần. Đây là cách phái wifi cự kỳ đơn giản và mạng chạy cực nhanh nhé

Hướng dẫn cách phát wifi cho Laptop Win 10

Dưới đây là lệnh phát wifi trên máy tính laptop:
1. Cai dat hostednetwork:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=LeDucHuy key=12345678

2. Kich hoat WiFi:
netsh wlan start hostednetwork

3. Tat WiFi:
netsh wlan stop hostednetwork

Bạn có thể thực hành ngay trên máy tính của bạn nếu muốn (áp dụng tương tự cho laptop chạy win 7, win 8)

Bạn có thể xem video Hướng dẫn cách phát wifi cho Laptop Win 10

Xem thêm các thủ thuật hay khác
Chia sẻ: