Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt khi kiểm tra PageSpeed Insights

Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt khi kiểm tra PageSpeed Insights một công cụ kiểm tra tốc độ website do google cung cấp. Dưới đây là cách làm, mời các bạn cùng xem tham khảo nhé!

nang-cao-luu-vao-bo-nho-cache

Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt

Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt: thêm code sau vào file .htaccess để thay đổi thời gian lưu cache.

<ifModule mod_headers.c>
ExpiresActive On
# Expires after 1 month
<filesMatch “.(gif|png|jpg|jpeg|ico|pdf|js|htm|html)$”>
Header set Cache-Control “max-age=2592000”
</filesMatch>
# Expires after 7 day
<filesMatch “.(css)$”>
Header set Cache-Control “max-age=604800”
</filesMatch>
# Expires after 1 hour
<filesMatch “.(txt)$”>
Header set Cache-Control “max-age=3600”
</filesMatch>
</ifModule>

Lưu lại đợi 30s rồi kiểm trai lại xem thành quả nữa thôi các bạn nhé! Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!