Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress không lỗi tiếng việt

0

Hướng dẫn cách Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpresskhông bị lỗi tiếng việt. Hiện nay thiết kế web bằng nguồn mở wordpress bây giờ là rất nhiều vì dể sử dụng và quản lý. Vì nhiều lý do mà tiêu đê bài viết của web chúng ta mà bạn muốn rút ngọn lại khi xuất hiện trên trang chủ, danh mục hay là tag…Nhưng các bạn lại không biết cách rút gọn như thế nào hoặc là rút gọn được rồi nhưng bị lỗi tiếng việt. sau đây mình sẽ chỉ một số cách rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress.

Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress

Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress

Hiện mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách rút gọn tiêu đề cho wordpress mà chúng ta hay sử dụng. Mỗi cách sẽ có một tác dụng cũng như cách tác động đến tiêu đề riêng nên các bạn chú ý đến trường hợp của mình nhé
Cách 1: Rút gọn tiêu đề bài viết chỉ áp dụng cho ngôn ngữ tiếng anh
Cách này chỉ áp dụng cho ngôn ngữ tiếng anh thôi nhé còn tiếng việc hoặc các ngôn ngữ có giấu khác thì khi sử dụng cách này sẽ bị lỗi tiếng việt
Chèn đoạn code sau vào functions.php

function the_title_limit($length, $replacer = ‘…’) {
$string = the_title(”,”,FALSE);
if(strlen($string) > $length)
$string = (preg_match(‘/^(.*)W.*$/’, substr($string, 0, $length+1), $matches) ? $matches[1] : substr($string, 0, $length)) . $replacer;
echo $string;
}
[/code]
Chèn đoạn code sau vào nơi các bạn muốn hiển thị:
[code=php]
<?php the_title_limit( 30, ‘…’); ?>

Cách sử dụng: Sau khi chèn code trên vào functions thì bây giờ bạn muốn rút ngắn tiêu đề hiện ở đâu thì chén cái này vào đó

<?php the_title_limit( 30, ‘read more >’); ?>

Với 30 là ký tự tiêu đề read more > là phần phía sau nếu vượt quá 30 ký tự thì nó sẽ hiện read more > các bạn có thể thay thế read more > thành … hoặc là để trông không điền bất kỳ cái gì vào đó.
VD: ở trang chủ web mình, web bán hàng có khung chia ô nên chiều rộng hạn chế, khi tiêu đề dài quá thì khung của bài viết bị đội lên trông rất xấu mình muốn rút gọn tiêu đề ở trang chủ thì mình sẽ vào theme ở trang chủ mình tìm đến đoạn hiện tiêu đề của bài viết đó. tiêu đề bài viết ở trang chủ trong theme của mình có dạng như sau <h2>Tiêu đề bài viết<h2> mình sẽ thay đoạn code trên bằng <h2><?php the_title_limit( 30, ‘read more >’); ?><h2>
Cách 2: Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress bằng cách đếm từ
Cách này dùng để đếm từ không phải ký tự nhé vd như tiêu đề bài viết của mình có dạng như sau
Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress không lỗi tiếng việt” trong bài viết của mình có 12 từ nếu mình sử dụng cách này rút gọn xuống dưới 9 từ thì sau khi sử dụng sẽ có kết quả như sau “Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress
Chèn đoạn code sau vào functions.php

function short_title($after = ”, $length) {
$mytitle = explode(‘ ‘, get_the_title(), $length);
if (count($mytitle)>=$length) {
array_pop($mytitle);
$mytitle = implode(” “,$mytitle). $after;
} else {
$mytitle = implode(” “,$mytitle);
}
return $mytitle;
}

Cách sử dụng: Sau khi chèn code trên vào functions thì bây giờ bạn muốn rút ngắn tiêu đề hiện ở đâu thì chén cái này vào đó

<?php echo short_title(‘read-more >’, 10); ?>

Các bạn hãy xem vd ở cách 1 để chèn vào như thế nào nhé
Cách 3: Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress bằng cách đếm ký tự
Cách này áp dụng cho một kích cở nhé, vd ở trang chủ, danh mục thì nếu sử dụng cách này bạn đặt code ở đâu thì bài viết sẽ hiện ký từ cài sẵn trong functions rồi nhé. nếu ở trang chủ của bạn muốn hiển thị 10 ký tự còn ở trang danh mục muốn hiển thị 15 ký tự thì không thể áp dụng được cách này
Chèn đoạn code sau vào functions.php

function ShortenText($text) { // Function name ShortenText
$chars_limit = 100; // Character length
$chars_text = strlen($text);
$text = $text.” “;
$text = substr($text,0,$chars_limit);
$text = substr($text,0,strrpos($text,’ ‘));

if ($chars_text > $chars_limit)
{ $text = $text.”…”; } // Ellipsis
return $text;
}

100 là số ký tự bạn muốn hiển thị
Cách sử dụng: Sau khi chèn code trên vào functions thì bây giờ bạn muốn rút ngắn tiêu đề hiện ở đâu thì chén cái này vào đó

<?php echo ShortenText(get_the_title()); ?>

Các bạn hãy xem vd ở cách 1 để chèn vào như thế nào nhé
Cách 4: Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress bằng cách đếm ký tự
Đây là cách hay nhất theo mình thấy. cách này giống với cách 3 nhưng có hơn 1 điều đó là có thể cài đặt đếm ký tự tùy chọn theo từng nơi mình muốn hiển thị tức là ở trang chủ bạn muốn đếm 10 ký tự còn danh mục thì 15 ký tự cách này có thể làm được điều đó
Chèn đoạn code sau vào nơi các bạn muốn hiển thị:

<?php if (strlen(the_title(”,”,FALSE)) > 30) { //Character length
$title_short = substr(the_title(”,”,FALSE), 0, 30); // Character length
preg_match(‘/^(.*)s/s’, $title_short, $matches);
if ($matches[1]) $title_short = $matches[1];
$title_short = $title_short.’ …’; // Ellipsis
} else {
$title_short = the_title(”,”,FALSE);
} ?>
Các bạn nên xem hướng dẫn vd phía dưới cho cách sử dụng cái này

<?php echo $title_short ?>

Vd hướng dẫn sử dụng cách trên
Đây là code hiển thị bài viết lúc chưa rút gọn tiêu đề bài viết của web mình

<a href=”<?php the_permalink() ?>” title=”<?php the_title(); ?>”><span class=”border-thumb”></span><img src=”<?php echo get_bloginfo(‘template_directory’).’/images/’; ?>no-thumb.png” width=”150″ height=”100″></a>
<h3> <a href=”<?php the_permalink() ?>” title=”<?php the_title(); ?>”>Tiêu đề bài viết</a> </h3>

Còn đây là code lúc mình đã sử dụng cách rút gọn tiêu đề

<a href=”<?php the_permalink() ?>” title=”<?php the_title(); ?>”><span class=”border-thumb”></span><img src=”<?php echo get_bloginfo(‘template_directory’).’/images/’; ?>no-thumb.png” width=”150″ height=”100″></a>
<?php if (strlen(the_title(”,”,FALSE)) > 30) {
$title_short = substr(the_title(”,”,FALSE), 0, 30);
preg_match(‘/^(.*)s/s’, $title_short, $matches);
if ($matches[1]) $title_short = $matches[1];
$title_short = $title_short.’ read more >’;
} else {
$title_short = the_title(”,”,FALSE);
} ?>
<h3> <a href=”<?php the_permalink() ?>” title=”<?php the_title(); ?>”><?php echo $title_short ?></a></h3>

Trên là 4 cách Rút gọn tiêu đề bài viết trong wordpress mà mình muốn chia sẽ đến với các bạn, nếu thấy hay thì Ân Like Và Chia Sẽ phía dưới để ủng hộ mình nhé

Chia sẻ: