Sữa lỗi thiếu author, updated, entry-title cho website

0

Sữa lỗi thiếu entry-title, updated, author cho website hay còn gọi là sữa lỗi dữ liệu có cấu trúc hentry (đánh dấu: microformats.org). Những lổi này sẽ khiến cho web bạn không được tối ưu nhất trong mắt google, để khắc phục những lỗi đó hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách Sữa lỗi thiếu entry-title, updated, author cho website.

Sữa lỗi thiếu entry-title, updated, author cho website

Các lỗi dữ liệu có cấu trúc

  • Thiếu Author
  • Thiếu Updated
  • Thiếu Entry-title

Sữa lỗi dữ liệu có cấu trúc thiếu author, updated, entry-title cho website

Đối với những bạn dùng wordpress các bạn sữa như sau
Đầu tiên bạn vào phần quản trị trang ( domain.com/wp-admin/) và đến phần Giao diện ( Appearence) => Editor => Single.php

1. Sửa lỗi : Missing required hCard “author” và Missing required field “name (fn)”

Bước này sẽ sửa cả 2 lỗi. Tìm đoạn :

<span class=”theauthor”><?php the_author_posts_link(); ?></span>

hoặc

<span class=”theauthor”><?php the_author(); ?></span>

Sửa lại thành

<span class=”vcard author”>
<span class=”fn”><?php the_author_posts_link(); ?></span>
</span>

hoặc

<span class=”vcard author”>
<span class=”fn”><?php the_author(); ?></span>
</span>

Ngoài ra các bạn có thể thay <?php the_author_posts_link(); ?> bằng tên mà bạn thích đặt author cho web bạn

2. Sửa lỗi : Fix Missing required field “updated”

Tìm đoạn code sau :

<span><?php the_time(‘j F,Y’); ?></span>

Thêm vào thuộc tính “date updated” , khi đó code có dạng như sau :

<span class=”post_date date updated”><?php the_time(‘j F,Y’); ?></span>

3. Sửa lỗi : Missing required field “entry-title”

Các theme thông thường sẽ có đoạn code sau :

<h1><?php the_title(); ?></h1>

Hãy thay nó với code bên dưới đây

<h1 class=”title single-title entry-title”><?php the_title(); ?></h1>

Chú ý: Nếu các bạn tìm trong web bạn mà không tìm thấy các file như trên thì các bạn có thể tìm vị trí thích hợp nào phù hợp rồi thêm code trên vào nhé thường thêm vào sau Title bài viết.
Nếu bạn không thích những thuộc trên hiển thị trên web thì bạn có thể ẩn đi bằng cách thêm code style=”display: none;” vào. VD như đối với author <span class=”vcard author”>
<span class=”fn” style=”display: none;”><?php the_author_posts_link(); ?></span>
</span>  lúc đó mặc dù không xuất hiện lên web nhưng google vẫn đọc được và đánh giá là web bạn có những thuộc tính trên

Chia sẻ: