Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo

34

Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thì cũng kiếm được mẫu Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo. Đặc điểm của theme là chuẩn seo, sắp xếp gọn đẹp, cho phép chơi quảng cáo adsense và các mẫu quảng cáo khác

Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo
Trang chủ của mẫu theme blogspot

Giao diện Label Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo

Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo
Label của theme blogspot
Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo 2
Bài viết của theme blogspot

Demo Theme Blogspot dạng tin tức chuẩn seo

Trên đây là mẫu theme blogspot dạng tin tức chuẩn seo, bạn nào muốn lấy thì hãy để thông tin email phía dưới mình gửi vào mail cho các bạn
Ngoài ra nếu bạn lấy theme về nhưng không biết cách chỉnh sửa tạo web cho đẹp thì liên hệ mình. Bên mình sẽ chỉnh sửa tối ưu giúp bạn với chi phí thấp nhất

Chia sẻ: