Theme Blogspot website game flash cực đẹp

0

Mẫu Theme Blogspot website game flash cực đẹp cho phép bạn làm website chơi game cực hay với bố cục đẹp và nhiều chức năng thú vị như cho phép đặt quảng cáo, chuẩn seo
Một số chức năng riêng của Theme Blogspot website game flash

  • Giao diện đẹp
  • Bố cục dể nhìn
  • Chuẩn seo
  • Thích hợp với game flash
  • Load nhanh

Xem thêm các theme blogspot khác

Theme Blogspot website game flash cực đẹp
Trang chủ của theme blogspot game flash

Hướng dẫn cài đặt Theme Blogspot website game flash

Đây là mẫu theme blogspot đẹp dành cho game flash nên yêu cầu để chỉnh sửa khá khó khăn đòi hỏi bạn phải là người biết css và html mới chỉnh sửa được.
Về hướng dẫn cài đặt thì bạn hãy comment gmail của bạn vào phía dưới rồi mình sẽ gửi theme blogspot web game flash vào mail giúp bạn. Bạn tải mẫu theme về rồi tải mẫu theme đó lên blogspot của bạn

Theme Blogspot website game flash
Label của theme blogspot game flash

Còn về game flash làm sao cho chạy trên nên tảng blogspot thì các bạn làm như sau. Khi viết một bài bạn phải tải hình ảnh lên blogspot để hình ảnh có thể hiển thị ra trang chủ, nếu bạn copy hình ảnh từ web khác về mà không tải lên thì sẽ không xuất hiện hình ảnh ở trang chủ. Khi tải hình ảnh xong bạn hãy vào bài viết trang web game nào mà bạn muốn lấy game rồi xem mã nguồn và tìm file có đuôi Swf. Copy đường link đó ra và vào blogspot mình thêm code này vào

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0″ height=”505″ width=”700″><param value=”Bỏ đường link có đuôi swf vào đây” name=”movie”/><param value=”high” name=”quality”/><embed height=”505″ width=”700″ menu=”0″ type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash” quality=”high” src=”Bỏ đường link có đuôi swf vào đây”/></object>

Theme Blogspot website game
Bài viết trong theme blogspot website game flash

Hãy comment nick gmail của bạn vào bên dưới nếu bạn muốn lấy theme này. Ngoài ra bên mình cung cấp dịch vụ chỉnh sửa tối ưu theme blogspot cho các bạn. Nếu bạn không có thời gian để chỉnh sửa theme hay là không biết chỉnh sửa tối ưu như thế nào hãy liên hệ với mình thông qua địa chỉ
Liên Hệ Qua địa chỉ sau

Video Demo Theme Blogspot website game flash

Chia sẻ: