Home Thủ Thuật

Thủ Thuật

Top 5 Phần Mềm Quản Lý Bàn Hàng free tuyệt vời...

Bạn muốn kinh doanh thuận lợi và thành công? Ngoài kinh nghiệm và nguồn vốn cũng như yếu tố khác, thì một phần mềm...

Tìm hiểu về Hàm Chia trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hàm chia trong excel cũng giống như các hàm công và nhân dùng để thực hiện các phép tính và tính toán số liệu...

Cách Phá Pass Excel, phá mật khẩu các SHEET đơn giản

Phần mềm Microsoft Excel là nơi bạn xử lý các số liệu và thông tin công việc của cá nhân, công ty hay cơ...

Cách Chuyển Chữ Thường thành Chữ Hoa trong Excel và Ngược...

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel khi bạn làm việc với excel và quên không viết hoa các chữ cái và xóa...

Hàm Trừ trong Excel – Cách sử dụng Hàm Trừ trong...

Ở trong phần mềm Microsoft Excel sẽ không hỗ trợ cho các bạn hàm trừ giống như là hàm cộng, tuy nhiên khi làm...

Cách Đánh Số Trang trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Khi các bạn làm việc với Excel và số trang Excel của bạn khá nhiều và lúc bạn in ra rất dễ bị nhầm...

Cách Đánh Số Thứ Tự trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Khi các bạn làm việc với Microsoft Word và phải tạo bảng có mục số thứ tự của các items nếu bạ ngồi và...

Cách Đánh Số Thứ Tự trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Excel là một phần mềm nhỏ của Microsoft office xử lý bản tính trên môi trường windows và dùng để tính toán các số liệu nhiều...

Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng, Giãn Chữ trong Word 2007, 2010,...

Mặc định trong phần mềm word thì khoảng cách dòng sẽ được tự thiết lập. Tuy nhiên khi soạn thảo văn bản và trong...

Cách Căn Lề Chuẩn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Căn lề cho văn bản Word là thao tác giúp cho văn bản của bạn được định dạng đúng chuẩn và theo một khuân...

Xem Thêm

Đề Xuất