Xóa bỏ dấu gạch chân ở link

0

Chào các bạn hôm nay admin sẽ chia sẽ với các bạn cách xóa bỏ dấu gạch chân ở link trong ngôn ngữ html khiến web bạn nhìn rất là xấu và trông chướng mắt
Khi nói đến xóa dấu gạch chân thì chúng ta phải sửa trong css. Mà dấu gạch chân ở link thì chúng ta phải sửa đoạn underline

Xóa bỏ dấu gạch chân ở link 
Trước và sau khi xóa bỏ dấu gạch chân ở link

Cách thứ 1:  Xóa bỏ dấu gạch chân ở link
Bạn hãy ấn tổ hợp phím Ctrl + F 
Và nhập từ underline vào sau đó thay tất cả từ underline thành none nên nhớ là sửa trong css nhé. Đó là cách đơn giản nhất.
Cách thứ 2: Xóa bỏ dấu gạch chân ở link
Bạn hãy tìm đoạn code sau

a:link {
text-decoration: underline;
}
a:visited {
text-decoration: underline;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
a:active {
text-decoration: underline;

a:link {” là liên kết, mặc định có dấu gạch chân ở phần “text-decoration:” sẽ là “underline”. bỏ đi thì sửa “underline” thành “none”}

Cách xóa bỏ dấu gạch chân ở link giới hạn một html hoặc một link nào đó

1. Cách bỏ dấu gạch chân ở link giới hạn trong một file HTML
Thêm đoạn code sau vào file html

<style>
a{text-decoration:none}
</style>
<style>
a{text-decoration:none}
</style>

2. Cách bỏ dấu gạch chân ở link giới hạn trong một link
Thêm style=”text-decoration: none vào sau mỗi link
Vi Du

<a href=”https://chiase69.com.html” style=”text-decoration: none”>chiase69</a>
Chia sẻ: