Kích thước khổ giấy A4 A3 A2 A1 A0 là bao nhiêu Pixel, Cm, Inches chuẩn

Kích thước khổ giấy A4 là bao nhiêu Pixel, cm. Các bạn cần biết thông tin về kích thước khổ giấy A4 để dùng trong việc in ấn khi làm việc với word, excel, autocard hay những phần mềm khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về kích thước các khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0. Trong đó khổ giấy A4 là khổ giấy được sử dụng nhiều nhất.

Để phục vụ việc in ấn tốt hơn, đúng với kích thước mà bạn đã setup trong các chương trình máy tính, đúng với giao diện mà bạn thấy trên máy thì việc xác định kích thước khổ ấy mà bạn muốn in ra là điều cực kỳ quan trọng. Thông thường thì khi bạn làm việc trên các công cụ đó, nó sẽ định sẵn một số khổ cho chúng ta lựa chọn. Bạn cần biết là mình chọn khổ giấy nào đúng để in ra.

Kích thước khổ giấy A4

Khổ giấy A4 thường được sử dụng nhất trong in ấn, kích thước khổ giấy A4 chuẩn:

A4 = 210 x 297mm = 21 x 29.7 cm =8.27 x 11.69 inches

Cách tính kích thước khổ giấy khác từ kích thước khổ giấy A4

Từ kích thước khổ giấy A4 thì bạn có thể tính được kích thước khổ giấy khác theo quy luật như sau: khổ giấy A3 có kích thước gấp đôi khổ giấy A4, khổ giấy A5 có kích thước bằng một nửa khổ giấy A4. Cứ như vậy bạn có thể xác định được kích thước các khổ giấy A0 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.

– Kích thước khổ giấy A0: 118,0 cm X 84,1 cm

– Kích thước khổ giấy A1: 84,1 cm X 59,4 cm

– Kích thước khổ giấy A2: 59,4 cm X 42 cm

– Kích thước khổ giấy A3: 42 cm X 29,7 cm

– Kích thước khổ giấy A4: 29,7 cm X 21 cm

– Kích thước khổ giấy A5: 21 cm X 14.8 cm

Hình ảnh trực quan về kích thước các khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0

Để cho các bạn có cái nhìn trực quan về mối tương quan giữa kích thước các khổ giấy thì mình có hình minh họa phía dưới. Trong đó, khổ giấy A0 có kích thước lớn nhất và mỗi một khổ giấy tiếp theo được chia nhỏ ra từ khổ giấy A0.

Kết luận: Như vậy là các bạn đã biết thông tin về kích thước các khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 rồi. Cứ như thế mà setup trong phần mềm để bản in của các bạn không bị lỗi nhé.