Hàm Trừ trong Excel – Cách sử dụng Hàm Trừ trong tính toán

Ở trong phần mềm Microsoft Excel sẽ không hỗ trợ cho các bạn hàm trừ giống như là hàm cộng, tuy nhiên khi làm việc bạn vẫn phải gặp những công thức trừ nếu tính toán truyền thống thì sẽ rất là tốn thời gian và hiệu quả công việc giảm. Dù không có hàm trừ nhưng các bạn vẫn có thể thực hiện các thao tác sau đây để thực hiện phép trừ một cách nhanh chóng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chi tiết từng thao tác nhé.

Hai cách sử dụng hàm trừ trong Excel

Cách 1: Sử dụng toán tử trừ “-“

Khi các bạn sử dụng các toán tử để tính toán trong Excel, kể cả toán từ “-“ thì các bạn cũng cần đặt dấu = trước phép tính. Sau đó các bạn nhập số (tham chiếu ô) và sử dụng toán tử trừ “-“ để trừ các số. Sau đây mình có số liệu như sau và mình sẽ thực hiện phép trừ với số liệu đó:Hàm Trừ trong Excel

Như các bạn thấy số liệu của mình nằm ở ô B3 và ô C3. Mình sẽ thực hiện phép tính: “2556-1546”mình sẽ thực hiện như sau:

=2556-1546 hoặc =B3-B3 Sau khi nhập dòng lệnh trên vào ô bất kỳ bạn sẽ có kết quả của phép tính trừ. Dưới đây là kết quả mình thực hiện bằng 2 cách nhập số liệu và nhập tên ô số liệu:Hàm Trừ trong Excel

Cách 2: Sử dụng hàm SUM để thực hiện phép trừ

Hàm SUM là hàm tính tổng trong Excel, các bạn có thể sử dụng mẹo với hàm SUM đó là đặt các dấu – trước các đối số trong hàm SUM (làm âm số hạng, bỏ qua số bị trừ). Như vậy thay vì hàm SUM thực hiện tính tổng, nó sẽ thành trừ các đối số. Sau đó cách bạn làm tương tự như cách 1 mình đã hướng dẫn ở trên:

Ví dụ: =SUM(2556,-1546)

Hoặc =SUM(B3,C3) ( giá trị trong ô B3 trừ giá trị trong ôC3)

Dưới đây mình sẽ thực hiện ví dụ trên để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách làm nhé:

Trên đây chính là hàm SUM mình nhập theo cách nhập chữ số cụ thể sau đó mình sẽ nhấn Enter để hiện ra kết quả phép trừ. Và đây là kết quả mình tính được sau khi nhập hàm SUM với các số cụ thể:Hàm Trừ trong Excel

Và bây giờ mình sẽ thực hiện nhập phép trừ theo tên của ô dữ liệu:Hàm Trừ trong Excel

Sau khi nhập hàm xong mình sẽ nhấn Enter để hiện thị kết quả của phép tính:Hàm Trừ trong Excel

Trên đây là phần hướng dẫn của mình giúp cho các bạn có thể thực hiện hàm trừ trong excel rất nhanh chóng và chính xác. Mình mong bài viết của mình sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ!