VCH Nghĩa Là Gì? Định Nghĩa Của Từ VCH

VCH là gì? VCH là một từ viết tắt được nhiều bạn trẻ sử dụng để diễn tả một điều ngạc nhiên, một điều khâm phục một điều gì đó nhưng mang vẻ bất mãn, đố kị. Từ VCH là từ viết tắt của cụm từ “Vãi cả hàng”.

Đây là dạng “nói lóng” của các bạn trẻ, nên các bậc phụ huynh sẽ không tìm thấy bất kỳ từ này ở đâu trong từ điển, nó chỉ được sử dụng trong những câu nói của giới trẻ mà thôi. Với sức mạnh ngôn từ của Tiếng Việt thì việc mỗi ngày sản sinh ra từ mới thì không có gì quá ngạc nhiên.

Ngôn từ quả thật mang một sức mạnh khủng khiếp, nếu chúng ta sử dụng nó trong thời điểm này thì nó sẽ mang hàm ý này, nhưng nếu sử dụng từ này trong thời điểm khác thì nó sẽ có hàm ý khác. Ví dụ như từ VCH (Vãi cả hàng) nếu sử dụng trong giao tiếp bạn bè người quen thôi, nếu sử dụng để nói người xa lạ có lẽ bạn sẽ bị vêu mồm :)). Những từ liên quan với từ VCH như VCC (Vãi cả cứt), VCĐ (Vãi cả đái).